Κατηγορία: Uncategorized

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Η Πανελλήνια Ενωση Σπάνιων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ), επεξεργάζεται τα στοιχεία σας  σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), την Ελληνική Νομοθεσία και τυχόν μεταγενέστερη νομοθεσία. Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη διαχείριση οποιασδήποτε υφιστάμενης σχέσης μπορεί να έχουμε μαζί σας, την επικοινωνία μας μαζί σας, την παροχή πληροφοριών σχετικών με τις σπάνιες παθήσεις.

 Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορείτε να εναντιωθείτε στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων για εσάς, περιορισμό της επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων, και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας επικοινωνήστε στο info@pespa.gr και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την προβλεπόμενη διαδικασία.