Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

Αγαπητοί μας φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει αναφορικά με την πρόσβαση σας σε κάποιο νοσοκομείο, καθώς και με τη διασύνδεση νοσοκομείων από διαφορετικές πόλεις (π.χ. αδυναμία μετακίνησης ασθενούς ή εύρεσης ασθενοφόρου), μπορείτε να καλέσετε στη γραμμή βοήθειας του

Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) στο 210 6828350

Comments are closed.