Ανακοινώσεις

Επικαιροποιημένο Έντυπο Εξουσιοδότησης Εταιρειών Ταχυμεταφοράς

30/10/2019

Σε συνέχεια παλαιότερης ενημέρωσής μας για την δυνατότητα παραλαβής των φαρμάκων από τους ασθενείς μέσω ταχυμεταφορών (courier), σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ το νέο έντυπο εξουσιοδότησης προς τις εταιρείες ταχυμεταφορών.

Το σχετικό link στον ΕΟΠΥΥ

Κατεβάστε το έντυπο εξουσιοδότησης.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ-ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΣΕ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Το σχετικό link στον ΕΟΠΥΥ και η απόφαση του ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση αεροθεραπείας σε δικαιούχους ασθενείς.


Πιστοποίηση Παιδονευρολόγων και Αναπτυξιολόγων στο ηλεκτρονικό σύστημα παροχών ΕΚΠΥ για την έκδοση Ιατρικών Γνωματεύσεων Ειδικών Θεραπειών Παιδιών/Εφήβων

Η πιστοποίηση αφορά γνωματεύσεις για Ειδικές Θεραπείες παιδιών και εφήβων και αφορά το ποιοί γνωματεύουν έως ότου καθοριστούν από το ΚΕ.Σ.Υ. τα κριτίτρια πιστοποίησης των ιατρών που θα έχουν την αρμοδιότητα γνωμάτευσης.

Πιστοποίηση-Παιδονευρολόγων-και-Αναπτυξιολόγων-στο-ηλεκτρονικό-σύστημα-παροχών-ΕΚΠΥ

Το σχετικό link στον ΕΟΠΥΥ

Κατεβάστε την απόφαση του ΕΟΠΥΥ


Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδοση αποζημιώσεων για διενέργεια Ειδικών Θεραπειών παιδιών – εφήβων και ενηλίκων

Διαδικασία-και-απαιτούμενα-δικαιολογητικά-για-την-απόδοση-αποζημιώσεων-για-διενέργεια-Ειδικών-Θεραπειών-παιδιών-εφήβων-και-ενηλίκων-1

Το σχετικό link στον ΕΟΠΥΥ

Κατεβάστε την απόφαση του ΕΟΠΥΥ