Κατηγορίες Σπάνιων Παθήσεων

Η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει τις παθήσεις που έχει συλλέξει έως τώρα η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων, με την καταγραφή ασθενών και ασθενειών που πραγματοποιεί για μεμονωμένα περιστατικά και μέσω των συλλόγων μελών της.

 

Νευρολογικές

 • Νόσος Charcot – Marie – Tooth
 • Παραλυτική Σκολίωση
 • Αμυατροφική Πλάγια Σκλήρυνση
 • Νόσος Κινητικού Νευρώνα
 • Συγγενής Μυοτονία
 • Σύμπλεγμα Οζώδους Σκληρύνσεως
 • Νόσος του Huntington
 • Κύστες Tarlov
 • KleineLevin Σύνδρομο
 • Αισθητική Πολυνευροπάθεια
 • Μυική Δυστροφία τύπου Baker
 • Milliossi Μυοπάθεια
 • Ιδιοπαθής Ενδοκρανιακή Υπέρταση
 • Lowe Σύνδρομο
 • Friedreich´s Αταξία
 • Möbius Σύνδρομο
 • Τελαγγειεκτατική Αταξία
 • Guillain – Barré Σύνδρομο
 • Νεανικό Alzheimer
 • StiffPerson Σύνδρομο
 • Ινομυαλγία
 • Tourette Σύνδρομο
 • Cornelia De Langue Νόσος
 • Μυασθένεια Gravis
 • Costello Σύνδρομο
 • Weber Σύνδρομο
 • Lambert – Eaton Σύνδρομο
 • Rett´s Σύνδρομο
 • Dravet´s Σύνδρομο
 • Κληρονομική Νευροπάθεια του Leber
 • C.I.D.P.
 • Arnold – Chiari Δυσπλασία
 • Kearns – Sayre Σύνδρομο
 • Ιδιοπαθής Ανοχή στον Πόνο
 • Duchene Μυϊκή Δυστροφία
 • MillerFisher Σύνδρομο
 • Νευροινωμάτωση τύπου Ι και ΙΙ
 • Πολυμικρογυρία
 • M.E.R.R.F. Σύνδρομο
 • Okamoto Σύνδρομο
 • Steele – Richardson – Olszewski
 • Strumpell – Lorain Νόσος
 • Werdnig – Hoffman Νόσος
 • Σύνδρομο Kabuki
 • Σύνδρομο Parry – Rondberg
 • Σύνδρομο Aicardi
 • Σύνδρομο Hallervorden–Spatz

 

Ανοσολογικές

 • Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
 • Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
 • Κληρονομικό Αγγειοοίδημα
 • Αμυλοείδωση
 • Takayasu Αρτηρίτιδα
 • Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός
 • Σαρκοείδωση
 • Πολυμυοσίτιδα
 • P.F.A.P.A. Σύνδρομο
 • Wegener´s Αγγειίτιδα
 • Συγγενής Ουδετεροπενία
 • Adamantiades – Behcet Νόσος
 • Δερματομυοσίτιδα
 • Goodpasture Σύνδρομο
 • Sjogren´s Σύνδρομο
 • Σκληρόδερμα
 • Μαστοκύττωση
 • Reynolds´ Σύνδρομο
 • Αντιδραστική Αρθρίτιδα
 • Ollier Νόσος
 • Churg – Strauss Σύνδρομο
 • Ψωριασική Αρθρίτιδα
 • Lennox – Gastaut Σύνδρομο
 • Νεανική Ιδιοπαθής Ρευ. Αρθρίτιδα
 • Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο
 • Ενδιάμεση Κυστίτις
 • Castleman Νόσος
 • Αγκυλοποιητική Σπονδυλοαρθρίτις
 • Πολυαρτηρίτιδα
 • Χρόνια Κοκκιοματικη Νόσος
 • Πρωτοπαθής Χολική Κίρρωση
 • Devic´s Νόσος

Γαστρεντερικές

 • Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα
 • Μονοκλονική Γαστρίτιδα
 • Wilson´s Νόσος
 • Νεκρωτική Εντεροκολίτιδα
 • Whipple Νόσος
 • Peutz – Jeghers Σύνδρομο

Μεταβολικές

 • Οικογενής Υπερχοληστερολαιμία
 • Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου Ι
 • Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου ΙΙ
 • Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου ΙΙΙ
 • Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου ΙV
 • Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου V
 • Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου VΙ
 • Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου VIΙ
 • Φαινυλκετονουρία
 • Αλκαπτονουρία
 • Αδρενολευκοδυστροφία
 • Maple Syrup Urine Νόσος
 • Alagille Σύνδρομο
 • Fanconi Σύνδρομο
 • Μεταβολικά Σύνδρομα
 • Niemann – Pick Νόσος Τύπου Α
 • Niemann – Pick Νόσος Τύπου B
 • Niemann – Pick Νόσος Τύπου Γ
 • Κυστική Ίνωση
 • Νόσος του Fabry
 • Gaucher Νόσος Τύπου Ι
 • Gaucher Νόσος Τύπου ΙΙ
 • Gaucher Νόσος Τύπου ΙΙΙ
 • Pompe Νόσος
 • Gitelman Σύνδρομο
 • Bartter Σύνδρομο
 • Γλουταρική Οξυουρία
 • Σύνδρομο Bardet-Biedl

 

Σκελετικές

 • Αχονδροπλασία
 • Paget´s Σύνδρομο
 • Ατελής Οστεογένεση
 • Σύνδρομο Πρωτέα
 • Οστεοπέτρωση
 • Νόσος του Gorham
 • Κληρονομικές Πολλαπλές Εξοστώσεις
 • Jarcho – Levin Σύνδρομο

 

Αναπνευστικές

 • Πνευμονική Υπέρταση
 • Kartagener Σύνδρομο
 • Λεμφαγγειομάττωση
 • Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση

 

Αιματολογικές

 • Ιστιοκύττωση
 • Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταρική Πορφύρα
 • Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταροπενία
 • Οξείδα Διαλλείπουσα Πορφυρία
 • Πορφυρία
 • Δρεπανοκυτταρική Αναιμία
 • Αιμορροφιλία
 • Παροξυσμική Νυκτερινή Αιμοσφαιρινουρία

 

Ενδοκρινικές

 • Νόσος του Addison
 • Σύνδρομο Turner
 • Σύνδρομο Angelman
 • Νανισμός
 • Cori Νόσος
 • Graves´ Νόσος
 • Cushing Σύνδρομο
 • Έλλειψη Αυξητικής Ορμόνης
 • Klinefelter Σύνδρομο
 • PraderWilli Σύνδρομο
 • Τριμεθυλαμινουρία
 • Hallermann – Streiff Σύνδρομο
 • Noonan Σύνδρομο
 • Pearson Σύνδρομο
 • Kallmann Σύνδρομο

 

Οφθαλμολογικές

 • Κερατόκονος
 • Ανιρίδια
 • LeberLhon

 

Δερματολογικές

 • Σύνδρομο Netherton
 • Πέμφυγα
 • Επίκτητη Επιδερμόλυση
 • Πομφολυγώδης Επιδερμόλυση
 • Αλφισμός
 • Ιχθύωση
 • Ιχθύωση Hystrix
 • Γυροειδής Αλωπεκία
 • Vogt–Koyanagi–Harada Σύνδρομο
 • Σκλήρυνση Λειχήνας

 

Νεοπλασματικές

 • Οικογενής Πολυποδίαση
 • Καρκίνος Επινεφριδίων
 • Von Hippel Lindau Σύνδρομο
 • Hodgkin´s Λέμφωμα
 • Sézary Σύνδρομο
 • Κρανιοφαρυγγίωμα
 • Πολλαπλό Μυέλωμα

 

Καρδιαγγειακές

 • Marfan Σύνδρομο
 • Williams Σύνδρομο
 • Συγγενής Καρδιοπάθεια
 • Σύνδρομο Jacobsen
 • Σύνδρομο Βραχέως QT