Επικοινωνία

 

Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων

Τιμοθέου 99-101 , 16232 Αθήνα
Τηλ. +30 210 7660989 // +30 210 7600289
Fax. +30 210 7660991
E-mail : gr-pespa@otenet.gr
E-mail : info@pespa.gr