Διοικητικό Συμβούλιο

 

Προσωρινό Διοικητικο Συμβούλιο

Πρόεδρος

Κοίλια Χριστίνα


Αντιπρόεδρος

Μπαρτσόκας Χρήστος


Γενικός Γραμματέας

Γονιός Νίκος


Ταμίας

Βαρέλα-Κολτσιδοπούλου Αθηνά


Μέλος

Κανάριου Μαρία