Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος

Οικονόμου Όλγα


Αντιπρόεδρος

Λαϊνά Ιωάννα


Γενικός Γραμματέας

Κοίλια Χριστίνα


Ταμίας

Παναγιωτόπουλος Σπυρίδων


Μέλος

Αβδελοπούλου-Λάμπρου Μαριάννα


Μέλος

Δέλγα Δήμητρα


Μέλος

Παξιμάδη Ελένη