Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος

Αβδελοπούλου-Λάμπρου Μαριάννα


Αντιπρόεδρος

Οικονόμου Όλγα


Γενικός Γραμματέας

Κοίλια Χριστίνα


Ταμίας

Δέλγα Δήμητρα


Μέλος

Λαϊνά Ιωάννα


Μέλος

Παναγιωτόπουλος Σπυρίδων


Μέλος

Παξιμάδη Ελένη